Project omschrijving

Club Mix stimuleert mensen met een beperking, zich te uiten door middel van kunst, cultuur en bewegen. Op deze manier kunnen zij niet alleen aan
hun omgeving laten zien wat ze kunnen, maar krijgen zij ook meer
zelfvertrouwen. Door samenwerking tussen mensen met en zonder
beperking te stimuleren, versterken we het gevoel van erbij horen en wordt
het voor mensen met een beperking gemakkelijker om mee te doen aan de
samenleving. Club Mix is een samenwerkingsverband vanuit enkele
bewoners van Stichting Olivier en Amarant Moers Midden.

ACTIVITEITEN
Met ondersteuning vanuit ouders en andere betrokkenen zal er een
activiteiten aanbod opgezet worden voor o.a. onderstaande activiteiten;
1) Open podium voor muzikaal talent
2) Sitdown comedian night
3) Film estafette
4) Muziek quiz
5) Workshops bijv: fotografie, muziek, kunst, dans en theater
6) Kookclub