Project omschrijving

De Duurzame Energie Coöperatie Oisterwijk besteedt lokaal aandacht aan de warme truiendag 2016 met het gratis toegankelijke evenement Fitting the Knitting gericht op inwoners van de gemeente Oisterwijk.
Een grootschalig evenement voor alle leeftijden in de Leerfabriek op 21 februari 2016voor bewustwording van het belang van duurzaam energiegebruik.

FITTING THE KNITTING
Het principe van de warme truiendag is simpel: zet de thermostaat lager, trek een trui aan en verminder daarmee de CO2-uitstoot. Goed voor het milieu en voor de portemonnee. Het evenement bestaat uit onder meer een wervelende modeshow. 25 truien worden getoond. Creatief vormgegeven door studenten van SINT LUCAS, geshowd door leerlingen van 2College Durendael en gebreid door onder meer bewoners van De Vloet en Park Stanislaus. De show wordt opgeluisterd door optredens van Danserswijk.

DUURZAME VERBINDING
Dit evenement geeft een verdere impuls aan het duurzaamheidsbewustzijn. Niet alleen bij de bezoekers van dit evenement, maar ook bij degenen die bij de opzet van het evenement betrokken zijn. Jongeren en ouderen werken hierin samen. Voor de jongeren is dit evenement een goede stimulans om hun talenten te tonen en verder te ontwikkelen. Door ouderen is het kunnen leveren van een bijdrage aan de maatschappij enorm gewaardeerd.

Bezoekers wordt naast amusement ook voorlichting over duurzaam energiegebruik geboden. Door een draaiboek en opgedane ervaring kan dit project de komende jaren goedkoper en efficiënter worden.

SUBSIDIE STG MIGO
Naast de inzet van vrijwilligers uit alle gelederen van de samenleving en belangeloze medewerking van vele bedrijven en organisaties, maakt juist de bijdrage van MIGO het mogelijk dit evenement grootschalig aan te pakken. Zo worden nog meer bewoners, organisaties en bedrijven bereikt. MIGO maakt het mogelijk gebruik te maken van het prominente KVL- terrein met licht en geluid ter versterking van de uit te stralen duurzaamheidsboodschap.