Project omschrijving

De VrijwilligersAcademie Oisterwijk wil een bijdrage leveren aan een breed, gevarieerd en kwalitatief goed scholingsaanbod voor vrijwilligers. We laten hen nieuwe kennis opdoen, nieuwe vaardigheden ontwikkelen en ervaringen uitwisselen. We hopen hiermee de vrijwilligers de erkenning te geven die zij verdienen en de kwaliteit van het vrijwilligerswerk nog verder te vergroten. Alle opleidingen voor vrijwilligers zullen te vinden zijn op de website www.vrijwilligersacademieoisterwijk.nl.

GROTE DOELGROEP VAN VRIJWILLIGERS
Met 900 tot 1.000 vrijwilligers in de gemeente Oisterwijk, is er een brede basis voor dit initiatief, dat voortkomt uit een conferentie van de VHVO over het ´vinden en binden van vrijwilligers´. De VHVO is een vereniging van organisaties in de Gemeente Oisterwijk die werken met vrijwilligers in zorg en welzijn.

Eerste opleidingen gepland De VrijwilligersAcademie Oisterwijk gaat binnenkort starten met twee opleidingen: Basisvaardigheden voor vrijwilligers en Omgaan met dementie. In de toekomst zal het scholingsaanbod verbreden met allerlei vormen van opleiding en training voor vrijwilligers in zorg en welzijn, mantelzorgers en dergelijke. Voor de nog verdere toekomst wordt gedacht aan uitbreiding naar andere sectoren met vrijwilligers, zoals sport en cultuur.

SUBSIDIE VAN STG. MIGO
Met de bijdrage van MIGO kan De VrijwilligersAcademie Oisterwijk meteen van start met een goede website. Het biedt tevens de kans De VrijwilligersAcademie te profileren en nieuwe trainingen te ontwikkelen.