Project omschrijving

SensOria Oisterwijk is een kleine praktijk die zich vanuit het hart inzet voor het beschikbaar stellen van zintuigactivering voor thuiswonende kwetsbare ouderen die last hebben van spanningsklachten door geheugenproblemen, dementie, verlieservaringen en/of sociaal isolement.

Zintuigactivering is een benaderingsmethode zonder dwang, verwachtingen of verplichtingen. De wensen en behoeften van de ontvanger zijn leidend en de begeleider stemt de omgeving en zichzelf daarop af. Het doel is ontspanning bieden en contact maken waardoor het welbevinden vergroot wordt. Bijkomend positief effect is dat ook het welbevinden van mensen in de directe omgeving zoals mantelzorger, familie en professional vergroot wordt. Door mantelzorgers voor te lichten, kunnen ook thuis momenten van plezierig samenzijn gecreëerd worden.

De individuele begeleiding van de oudere vindt plaats in een speciaal ingerichte ruimte bij Zwembad de Leye. Door het gebruik van geur, kleur, beeld, muziek, een proeverijtje en een ontspanningsmassage aan handen of voeten worden het zicht, het gehoor, de smaak, de geur en de tast positief geprikkeld.

Wat zintuigactivering inhoudt en wat de positieve effecten zijn, is niet of nauwelijks bekend in onze gemeenschap alsook daarbuiten. SensOria Oisterwijk wil in samenwerking met Dementie Coöperatie Oisterwijk, Mentorhulp, Het Gerard Horvershuis en het Inlooppunt onderzoek doen naar het belang van zintuigactivering voor kwetsbare ouderen.

SUBSIDIE STG MIGO
Met de subsidie van MIGO kan SensOria Oisterwijk onderzoek uitvoeren naar het belang van zintuigactivering voor thuiswonende kwetsbare ouderen en tijdens een workshop de onderzoeksresultaten presenteren aan huisartsen, wijkverpleegkundigen, professionals, deelnemers onderzoek, de samenwerkende organisaties en beleidsmedewerkers van de Gemeente Oisterwijk