Project omschrijving

Subsidie van Stg MIGO
Stichting Asterius, Danserswijk, Basisscholen De Coppele, Tovervogel, Den Akker/Darwin, organisaties van ouderen in Oisterwijk werken mee aan een initiatief van de RC Oisterwijk-de Kampina. De serviceclub heeft het initiatief genomen om Oisterwijkse jongeren in contact te brengen met dans en muziek en de opgedane kennis aan te wenden ten behoeve van Oisterwijkse ouderen.
Rol van jeugd: leerlingen van genoemde openbare basisscholen in groep 4 t/m 8 wordt gelegenheid geboden om kosteloos aan 8 muziek- of dansworkshops deel te nemen. De keuze van de scholen is gebaseerd op de mogelijkheid om kinderen te bereiken waarvoor deelname aan dit soort workshops geen van zelfsprekende zaak is (cultuur, gezinssamenstelling, financieel); Juist voor leerlingen die niet aan buitenschoolse muziek/dansactiviteiten deelnemen. Het is een buitenschoolse activiteit die wel wordt gefaciliteerd door de school.