Project omschrijving

Het Kiemuur, RIBW Brabant, is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen die behoefte heeft aan steun, advies en een luisterend oor. Het Kiemuur wordt georganiseerd door RIBW Brabant en vindt plaats op maandag en woensdag in Wijkcentrum Den Bogaard (Moergestel) en op dinsdag en vrijdag in Wijkcentrum Pannenschuur (Oisterwijk).

DOELGROEP
Deze Kiemuren zijn voor iedereen gratis toegankelijk, voor wijkbewoners, cliënten van zorginstellingen, familie of vrienden en vrijwilligers. De ervaringsdeskundigen van het Kiemuur hebben zelf ervaring in de psychiatrie, verslaving en kwetsbaarheid. Zij begrijpen vanuit hun ervaringen waar de ander tegenaan loopt en kunnen de ander daarbij ondersteunen.

SUBSIDIE STG MIGO
Het Kiemuur wil zich sterker inzetten voor kwetsbare burgers in de gemeente Oisterwijk. Door uit te gaan van het gemeenschappelijke in plaats van de verschillen tussen mensen kunnen we kwetsbare burgers mee laten doen in de gemeenschap en het stigma dat rust op psychiatrie doorbreken. De volgende projecten worden gefinancierd met steun van MIGO:

Kunstexpo
Op 29 april jl. hebben wij een Kunstexpo geopend in Den Boogaard, St. Jansplein 5 in Moergestel. Kunst verbindt ons als mens en vertelt een verhaal: het verhaal van de kunstenaar. Kunst is de verbindende factor met alle inwoners en toont hun meerwaarde voor de participatiemaatschappij. Door het inzetten van talenten willen we laten zien dat ook kwetsbare burgers een verrijking zijn voor de gemeente. Deze Kunstexpo is in samenwerking met Seniorenvereniging Moergestel 50+, Olivier ASVZ Wonen Moergestel en Amarant Moersmidden.
De Kunstexpo is dagelijks te bezoeken tussen 11.00 en 16.00 uur in de periode van 30 april tot en met 13 mei 2016.

Op verzoek van het MIGO fonds zijn wij voornemens om bij een succesvolle bijeenkomst deze Kunstexpo op een andere locatie in de gemeente te herhalen. Zo kunnen kwetsbare burgers binnen de gemeenschap hun talenten tonen aan een breder publiek.

Inspiratiedag
Vanuit het Kiemuur willen wij een “Inspiratiedag” organiseren waarbij burgers, cliënten, vrijwilligers en professionals van partnerorganisaties samen de handen ineen slaan. Deze “Inspiratiedag” geeft ruimte aan verbinding, ontmoeten, persoonlijke ontmoetingen, ontwikkelen van talenten en sociale contacten.

Workshops-gastsprekers
De Kiemuren in Den Boogaard en Pannenschuur willen wij uitbreiden met workshops, gastsprekers gericht op verbinding met de wijk waarbij de deelnemers aan het Kiemuur ook zelf kunnen aangeven waaraan zij behoefte hebben.

U bent van harte welkom op onze Kunstexpo of bezoek ons Kiemuur! Voor meer informatie zie www.kiemuur.nl