Project omschrijving

Petje af weekendschool Oisterwijk schept de voorwaarden en de meest ideale omstandigheden om te bouwen aan de jonge Oisterwijkse talenten van vandaag en hun toekomstdromen van morgen. Dit doen wij door een beproefde praktijkgerichte methode.

Talentontwikkeling van kinderen
De ‘Petje af’-methode stimuleert de talentontwikkeling van kinderen tussen 10 en 14 jaar. In zeven periodes van vier weken doen de kinderen veel inspirerende ervaringen op.

  • De eerste zondag ontmoeten ze een gastdocent met een specifiek beroep
  • De tweede zondag bezoeken ze de gastdocent op de werkplek
  • De derde zondag presenteren ze hun leerervaringen met ouders, broertjes, zusjes, andere familieleden en bekenden en
  • De vierde zondag gaan ze actief aan het werk met kunst, cultuur en/of sport.

Via deze praktijkgerichte methode doen de kinderen nieuwe ervaringen op, leren ze verfrissende ideeën kennen en inspirerende rolmodellen ontmoeten. Er wordt geen gebruik gemaakt van schoolboeken. Naast de 28 projectzondagen is er elk jaar een diploma-uitreiking en vinden er individuele talentgesprekken plaats tussen de coaches, de kinderen en hun ouders/verzorgers. Deelname aan de Petje af weekendschool is voor de kinderen gratis.

Petje af Nederland
De gratis deelname voor kinderen is mogelijk door de duurzame, Oisterwijkse verbinding tussen o.a. de drie O’s (Onderwijs, Overheid en Ondernemers). Deze drie partijen zijn van groot belang bij de ontwikkeling en de ontwikkelingskansen van kinderen en bieden gezamenlijk het benodigde draagvlak, netwerk, kennis en (financiële) mogelijkheden om samen te werken aan een gemeente waarin alle kinderen kunnen bloeien. Petje af wordt op landelijk niveau ondersteund door de koepelorganisatie Petje af Nederland. Zij informeren, adviseren en faciliteren zodat wij ons kunnen concentreren op de kinderen uit Oisterwijk.

Subsidie van Stg MIGO
De ontvangen subsidie van MIGO is bedoeld ten behoeve van de vierde zondag waarop de kinderen actief aan het werk gaan met kunst, cultuur en/of sport. De kinderen beleven nieuwe ervaringen, leren verfrissende ideeën en ontmoeten inspirerende rolmodellen.