Project omschrijving

Subsidie van Stg MIGO
Project Stichting Oisterwijk in Concert, een groot jaarlijks muziekevenement op 7 september op het Lindeplein, waar professionals en amateurs samen op een podium staan.

Zie ook: www.oisterwijkinconcert.nl