Project omschrijving

Onder het motto ‘Monument voor een event’ stellen wij als Stichting Lodewijkskerkje het Lodewijkskerkje open als podium en als platform waarin jong en oud in wisselend gezelschap samenkomen voor kunstzinnige en culturele activiteiten zoals, muziek, tentoonstellingen, lezingen, verhalen, (multiculturele)dialoog.

VERBINDEN
Deels nieuwe bestemming van de kerk door het aanbieden van de kerk als laagdrempelige locatie voor verbinding en zingeving. Minder institutioneel, meer naar buiten gericht en in contact met de brede Oisterwijkse gemeenschap.

De Stichting Lodewijkskerkje opereert hierbij geheel onafhankelijk van het kerkbestuur.

SUBSIDIE STG MIGO
De toegekende subsidie richt zich op het toerusten van vrijwilligers, verdere professionalisering van communicatie / promotie en aanschaffen van duurzame goederen waarmee de kwaliteit van de uitvoering van de geplande en voorziene activiteiten kunnen worden vergroot.