Project omschrijving

Het Oranjecomité Oisterwijk heeft met een vernieuwend concept Koningsdag een nieuw leven ingeblazen. In dit nieuwe concept wordt de hele gemeenschap van Oisterwijk meer betrokken bij de viering.

VERBINDT OUD EN JONG
Er wordt samengewerkt met diverse verenigingen in Oisterwijk, die zich mogen presenteren tijdens Koningsdag.

Ook wordt de jeugd via maatschappelijke stages betrokken, waardoor ook gewerkt wordt aan de toekomst. Niet voor niets wordt in dat kader ook het Oisterwijks Kinderlintje gepresenteerd tijdens Koningsdag.

Door deze nieuwe aanpak vanuit de gemeenschap zijn er weer voldoende vrijwilligers en is er jaarlijks een sprankelend programma voor jong en oud.

Koningsdag wordt georganiseerd door vrijwilligers. Financieel is het van belang dat er goed weer is om voldoende publiek te trekken. Bij slecht weer zijn de vaste kosten hoog en de inkomsten laag.

SUBSIDIE STG MIGO
Het Oranjecomité is MIGO dankbaar dat ze het vernieuwende burgerinitiatief van het Oranjecomité in combinatie met de jaarlijkse weersafhankelijkheid voor een succesvol programma honoreren met een eenmalige bijdrage. Deze bijdrage is gereserveerd als financiële buffer voor het risico van slecht weer.