Project omschrijving

Het project jeugdclub en tienerclub wordt uitgevoerd voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 10 jaar en 10 tot/met 15 jaar opgedeeld dus in twee leeftijdscategorieën met beide hun eigen identiteit.

Gemeente, bestuur, betrokken ouders en vrijwilligers kunnen trots zijn op dit project omdat het voorziet in de behoefte onder kinderen om in een sociale context samen deel te nemen aan activiteiten ter stimulering van de eigen creativiteit en ontwikkeling.

STIMULERING CREATIVITEIT EN ONTWIKKELING
Voor de leeftijdscategorie 8 t/m 10 jaar wordt een jeugdclub opgericht waarbij de activiteiten gericht zijn op deelname en ontmoeting van deze doelgroep. Looptijd pilot twee jaar 10 activiteiten per jaar maandelijks behoudens de vakantie.

Voor de leeftijd 10 t/m 15 jaar worden er tiener activiteiten georganiseerd met als doel deelname en participatie van de doelgroep tijdens het opzetten en uitvoeren van de activiteiten die o.a. vanuit het netwerk van de Oisterwijkse Uitdaging worden aangedragen. Looptijd pilot twee jaar aantal activiteiten per maand twee.

SUBSIDIE STG MIGO
Het project kent een pilotfase van twee jaar voor deze looptijd wordt extra financiering aangevraagd bij MIGO. De financiering wordt ingezet om de activiteiten mogelijk te maken.