Project omschrijving

Speciaal voor de inwoners van het Dorp Haaren, de toekomstige inwoners van de gemeente Oisterwijk, is het plan een website op te richten waarop zowel het lokaal actuele nieuws van Haaren, als dat van Oisterwijk in beeld komt. Geen nieuwe mediavorm, maar een combinatie van bestaande lokale media en omroepen uit beide gemeenten.

Verbinding maken
Het doel is daarmee middels kruisbestuiving de inwoners en verenigingen van het dorp Haaren in verbinding te brengen met die van de gemeente Oisterwijk, zodat er een gemoedelijke en gastvrije overgang komt naar de toekomst. De inwoners van het dorp Haaren, mogen zich immers welkom voelen in de gezamenlijk op te richten nieuwe gemeente, en beide bewonersgroepen kunnen, in aanloop naar de aankomende herindeling, kennis maken met elkaars samenleving.

Subsidie van Stg MIGO
Met de subsidie van MIGO, kan een start worden gemaakt. Na overleg met diverse belanghebbenden, volgt meer informatie.