Project omschrijving

‘Van concerten die verjongen en concepten die verbinden’
GUO-concerten (Groeten Uit Oisterwijk) – Stichting Podiumkunsten Oisterwijk

Verbinding via concerten

In visietekst ‘Van concerten die verjongen en concepten die verbinden’ vervat SPO haar beleidsmatige speerpunten voor haar GUO-concertseries in komende jaren. Door integratie van singer-songwriters in haar zit-/luisterconcerten beoogt ze een verjongingsslag onder zowel bezoekers als vrijwilligers. Met drie nieuwe concepten beoogt ze verbinding met bezoekers in het algemeen en met die uit Oisterwijk in het bijzonder. GUO streeft ernaar deze concepten te laten uitgroeien tot jaarlijks terugkerende tradities.

Concept 1:

16 Miniconcertjes in Oisterwijkse huiskamers, afgerond met een 17de concert in Boschoord op 29 september 2019.

Concept 2:

Een art performance door een beeldend kunstenaar, componist en dichter uit Oisterwijk e.o. en een jiddisch concert door een singer-songwriter met klezmerbegeleiders in Boschoord op 5 mei 2020 als sluitstuk van activiteiten verspreid over Oisterwijk rond thema’s ‘Oisterwijk’ en ‘Bevrijding’, zoals:

  • stads- en boswandeling langs restanten van de Tweede Wereldoorlog- rondleiding over joodse begraafplaats
  • verhalen over joodse Oisterwijkers in hun voormalige huizen (met struikelstenen)
  • lezing, film, expo en publicatie over opvang van vluchtelingen in Oisterwijk door de eeuwen heen

In de uitvoering werkt GUO samen met Oisterwijkse organisaties en deskundigen.

Concept 3:

Jong muzikaal talent uit Oisterwijk e.o. profileert zich als support act bij GUO-concerten die zich daartoe lenen.

Subsidie van Stg. MIGO

De subsidie van Stg. MIGO draagt bij aan op- en uitbouw van singer-songwriter concerten die 20-plussers tot 40-minners toevoegen aan GUO’s huidige bezoekers- en vrijwilligerskern. De subsidie geldt voor GUO-concertserie 2019/2020 en wordt herhaald voor GUO-concertserie 2020/2021. Na deze op- en uitbouwfase zijn de singer-songwriter concerten ook budgettair geïntegreerd in de reguliere GUO-concertseries.

Meer info over GUO-concerten. Check o.a. guo.inoisterwijk.nl
Gratis abonnement op maandelijks digitaal GUO Muziekmagazine? Mail naar guonieuws@kpnmail.nl