Project omschrijving

Gemeente Oisterwijk Global Goal 17

Gemeente Oisterwijk wil één van de inmiddels 80 Global Goals gemeenten in Nederland zijn. Dat wil zeggen dat gemeente Oisterwijk invulling wil geven aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (Global Goals) van de Verenigde Naties.

Om invulling te geven aan een Global Goals gemeente Oisterwijk is op 5 juni 2019 als burgerinitiatief het Global Goals Genootschap Oisterwijk opgericht. Met als doel: “Hoe zorg je ervoor dat duurzaamheid en een Global Goals gemeente niet enkel iets is van ‘de gemeente’, maar juist van ‘de gemeenschap’? Hoe kun je verbindingen tussen bestaande maatschappelijke initiatieven creëren, zodat deze initiatieven elkaar versterken en een ‘dorp in beweging’ rond de Global Goals wordt gecreëerd?”

Subsidie van Stg MIGO

Beoogd wordt in Oisterwijk een ‘partnerschap’ (Global Goal 17) te creëren van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven met de Global Goals als gezamenlijke inspiratiebron.