Project omschrijving

#Durftezorgen Oisterwijk is gebaseerd op een communicatieconcept, welke efficiënt gebruik maakt van de lokale aandacht voor de eigen samenleving, meelift op berichten- en lezersstromen van social media en digitale media, en draagt op een reeds aanwezige dagelijks activerende aanpak. Geen monoloog, geen dialoog, maar de Trialoog.

Het Senioren Kennis Netwerk zet dit interessante en bruikbare concept in tot activering van de grotere en moeilijk bereikbare groep informele zorgbieders (de buren), de hulpvrager te wijzen op preventie van zelfredzaamheid en voorkoming van sociaal isolement, en bovendien ook te verwijzen naar juiste actuele informatiebronnen.
Dit innovatief en intensief gebruik van de hedendaagse media (de trialoog), in een juiste frequentie en diversiteit, geeft een impuls aan het stimuleren van de momenteel noodzakelijke informele zorg.

ZORGCONCEPT
#Durftezorgen wordt uitgevoerd in samenwerking met lokaal actieve welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties en (semi-) overheden. In een unieke combinatie van vrijwillige inzet waar dit kan, en een professionele inzet waar nodig.

SUBSIDIE STG. MIGO
MIGO ondersteunt dit project in aanloop naar een duurzame en structurele invulling voor jaren.
#Durftezorgen is er om met positieve voorbeelden de informele zorgverlening binnen de gemeente Oisterwijk te stimuleren; veilig, prettig, zorgzaam, leefbaar!