Project omschrijving

Beeldkracht Oisterwijk wil een fijne inspirerende ontmoetingsplek zijn voor mensen met dementie die (nog) thuis wonen.
Door tekenen en schilderen worden zij in staat gesteld vorm te geven aan hun leefwereld en emoties, wordt vergeten kracht teruggevonden en worden nieuwe talenten ontdekt en ontwikkeld. Het atelier wil mensen met dementie in de gelegenheid te stellen om zich d.m.v. beelden te kunnen uiten, om weer contact te hebben en voldoening te ervaren. Om met iets positiefs en concreets bezig te zijn, eventueel samen met familie en mantelzorgers.
Beeldkracht Oisterwijk gaat uit van wat er nog wél kan! Waar bij de ziekte dementie vooral gedacht wordt aan verandering en verlies, willen wij inzetten op de mogelijkheden van mensen om ook in deze fase van het leven iets nieuws te starten en te ontwikkelen.

PRAKTIJK
In het atelier wordt er in een kleine groep getekend en geschilderd onder begeleiding van een professioneel kunstenaar en betrokken vrijwilligers.
Het stimuleren van de eigen creatieve vermogens staat centraal; het niet te hoeven voldoen aan verwachtingen of bestaande betekenissen geeft een enorme vrijheid.
We willen vanuit creativiteit, beelden en verbeelden de eigenwaarde, het zelfvertrouwen en het welzijn van ouderen met dementie stimuleren.

SUBSIDIE VAN STG. MIGO
Met de ondersteuning door MIGO kan het atelier in 2015 van start gaan en wekelijks een groep ouderen met dementie ontvangen. De bijdrage wordt onder meer aangewend voor aanschaf van materialen en gereedschap, specifiek voor deze kwetsbare doelgroep.