Project omschrijving

Door beeldende kunst leggen we een verbinding tussen mensen met dementie of geheugenproblemen en de “buitenwereld”.

Met Beeldkracht Buiten willen we verbindingen leggen en ook letterlijk naar buiten treden. We werken op locatie in de natuur en ontmoeten daarbij andere natuurbelevers. We willen deelnemers in contact brengen met de natuur en de medemens.

Daarnaast leggen we verbindingen met de Oisterwijkse samenleving door naar buiten te treden met Atelier Beeldkracht; door presentaties, exposities en een publicatie. We nuanceren het beeld t.a.v. dementie en laten zien wat er wél kan. Beeldkracht Buiten zet in op kracht, groei en ontwikkeling, op een andere innovatieve benadering van dementie. We richten ons niet op de ziekte maar op de mens met al zijn mogelijkheden!

SUBSIDIE STG MIGO
Een deel van het toegekende bedrag wordt besteed aan de ontwikkeling van een maatschappelijk businessmodel teneinde de continuïteit van het project te waarborgen.