HEEFT U OOK EEN GOED IDEE DAT U ALS PROJECT WILT UITVOEREN?

Een project waar iedereen energie van krijgt en beter van wordt in Oisterwijk?

Misschien kan de Stichting Maatschappelijk Innovatiefonds Gemeente Oisterwijk (MIGO) u dan met een financiële bijdrage -eenmalig- ondersteunen.

Het fonds ondersteunt initiatieven van inwoners, die voor hun idee een zetje nodig hebben om uit te groeien tot een sociaal project, waar inwoners van de gemeente beter van worden.

MIGO

De gemeenteraad heeft vanaf 2014 geld beschikbaar gesteld voor deze projecten. Daarom is MIGO, het Maatschappelijk Innovatie Fonds gemeente Oisterwijk opgericht voor projecten voor en door Oisterwijkers. Het is een onafhankelijke Stichting die de gelden beheert.
Ieder half jaar organiseert het bestuur van de Stichting een ronde om projectvoorstellen in te dienen.

Dit voorjaar kunnen voorstellen tot en met 10 maart ingediend worden. Het MIGO bestuur selecteert voorstellen, die het beste passen binnen de doelstellingen van het Fonds.

Het doel van MIGO is het bevorderen en initiëren van maatschappelijke initiatieven die een bijdrage leveren aan de versterking van de Oisterwijkse samenleving en aan de sociale samenhang.

Thema projecten in 2020: ‘Wie geeft energie aan Oisterwijk’ ?

Wie wil met een goed idee meewerken aan de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid in Oisterwijk of met zijn/haar initiatief de zelfredzaamheid, integratie of mobiliteit bevorderen van jongeren en ouderen? Het zijn enkele voorbeelden van lokale initiatieven die MIGO graag wil ondersteunen.

Het kan gaan om grote en kleine projecten waar bewoners zichzelf vrijwillig en samen met anderen voor willen inzetten, die maatschappelijk van belang zijn en aansluiten bij het thema van dit jaar. Het project moet na afloop van de financiële bijdrage van MIGO in principe op eigen kracht voorgezet kunnen worden.

Aanvraag indienen tot en met 10 maart

Loopt u dus rond met een goed idee, misschien kan MIGO u dan helpen om dit te realiseren. En: zegt het voort! De aanvraag kunt u indienen op onze website www.migo-oisterwijk.nl.

U vindt daar ook de procedure, het aanvraagformulier en de voorwaarden voor deelname.