HEEFT U OOK EEN GOED IDEE DAT U ALS PROJECT WILT UITVOEREN?

Een project waar iedereen beter van wordt in Oisterwijk?

Misschien kan de Stichting Maatschappelijk Innovatiefonds Gemeente Oisterwijk (MIGO) u dan met een financiële bijdrage -eenmalig- ondersteunen.
Het fonds ondersteunt initiatieven van inwoners (uit Heukelom, Moergestel en Oisterwijk) die voor hun idee een zetje nodig hebben om uit te groeien tot een sociaal project, waar de inwoners van de gemeente beter van worden.

MIGO

De gemeenteraad heeft vanaf 2014 geld beschikbaar gesteld voor deze projecten. Daarom is MIGO, het Maatschappelijk Innovatie Fonds gemeente Oisterwijk opgericht voor projecten voor en door Oisterwijkers. Het is een onafhankelijke Stichting die de gelden beheert.
Ieder half jaar organiseert het bestuur van de Stichting een ronde om projectvoorstellen in te dienen.

Dit voorjaar kunnen voorstellen tot en met 8 april ingediend worden. In september volgt een najaarsronde. Het MIGO bestuur selecteert voorstellen, die het beste passen binnen de doelstellingen van het Fonds.
Het doel van MIGO is het bevorderen en initiëren van maatschappelijke initiatieven die een bijdrage leveren aan de versterking van de Oisterwijkse samenleving en aan de sociale samenhang.

Projecten 2019 : ‘IEDEREEN DOET MEE’

Met dit thema wil MIGO een bijdrage leveren aan het tot stand komen van ‘de Parel in ‘t Groen’, de gemeente Oisterwijk waar iedereen welkom is en zich gelukkig voelt.
Alle inwoners moeten op gelijkwaardige manier kunnen deelnemen aan de Oisterwijkse samenleving op basis van hun eigen behoeften en wensen. Het maakt daarbij niet uit, welke culturele achtergrond, sekse, leeftijd, of talenten men heeft. Mee blijven doen in de samenleving is voor iedereen belangrijk en maakt mensen gelukkig.
Iedereen kan en mag meedoen!

De projectvoorstellen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op onderwerpen als: (mantel)zorg, toegankelijkheid van gebouwen, re-integratie en werk, sport, spel, muziek, culturele activiteiten, onderwijs en hulpverlening.
Het kan gaan om grote en kleine projecten waar burgers zichzelf vrijwillig voor willen inzetten, die maatschappelijk van belang zijn en aansluiten bij het thema van dit jaar. Het project moet na afloop van de financiële bijdrage van MIGO in principe op eigen kracht voorgezet kunnen worden.

Voor het eerste half jaar is een totaalbedrag van € 23.000 beschikbaar.

Aanvraag indienen tot en met 8 april 2019

Loopt u dus rond met een goed idee, misschien kan MIGO u dan helpen om dit te realiseren. En:
zegt het voort!
Voor nadere informatie kunt u terecht op onze website www.migo-oisterwijk.nl
U vindt daar informatie over de procedure, het aanvraagformulier en de voorwaarden van deelname.

maart 2019