29 mei 2018

Het bestuur van het Maatschappelijk Innovatiefonds Gemeente Oisterwijk (MIGO), is recent herstart, en heeft van de gemeente een nieuw budget gekregen van 50.000 euro, om te besteden aan lokale maatschappelijke projecten van innovatieve aard. Afgelopen maandag werden in de ondertussen achtste ronde, vier initiatiefnemers beloond met een bijdrage. Bloemen waren er ook, om de feestvreugde te verhogen; het gaat immers om allerlei voorbeelden van maatschappelijk betrokken organisaties.

Samenwerken

MIGO bestuur en deelnemers na ontvangst van de bijdrage en bloemen (Foto: Joost van den Berg).
Vanuit Mentor Hulp is een plan ontstaan om in Oisterwijk een Samenwerkplaats op te richten ter ondersteuning van bestaande en nieuwe initiatieven. Startende jonge ondernemers, soms met alleen een idee, kunnen samen met al gevorderde ondernemers, elkaars talenten ontwikkelen en elkaar ondersteunen.

Haaren

Speciaal voor de inwoners van het Dorp Haaren, komt er een website waarop zowel het lokaal actuele nieuws van Haaren, als dat van Oisterwijk in beeld komt. Geen nieuwe mediavorm, maar een combinatie van bestaande lokale media en omroepen uit beide gemeenten. Het doel is de inwoners en verenigingen van het Dorp Haaren in verbinding te brengen met die van de gemeente Oisterwijk, zodat er een gemoedelijke en gastvrije overgang komt naar de toekomst.

Stg Migo - genomineerden 28-5-2018
MIGO bestuur en deelnemers na ontvangst van de bijdrage en bloemen (Foto: Joost van den Berg).

Verbinden

Joop van Hezik sprak over de betekeniseconomie, ofwel: wat wil je betekenen voor de samenleving? Sociale ondernemers, ondernemers die gericht zijn op ondernemen in het sociale domein en de zorg voor de medemens als basis kennen, zorgen voor innovatie. Het geld gaat naar de organisatie van de Week van de Verbinding, en heeft onder andere als doel om Samenredzaamheid te stimuleren.

Petje af

Petje af is er al in grote, maar nog niet in kleinere gemeenten, en ook in Oisterwijk nuttig. Petje af is een weekendschool voor jeugd van 10-14 jaar, die in hun thuis situatie niet kunnen ontwikkelen. Jongeren die meer kunnen dan ze mogelijkheden voor krijgen, ontdekken en leren en volgen drie jaar een soort van loopbaantraject. Deelname is gratis, en daarmee voor iedereen toegankelijk.

Voorzitter Hans de Goeij benadrukte dat veel aanvragen steeds vaker komen uit samenwerkende organisaties, die met elkaar een project oppakken. ‘Ook dat is een effect van het innovatiefonds, het verbinden van organisaties.’