Burgers, organisaties en ondernemers kennen de wensen en mogelijkheden van hun medebewoners beter dan wie dan ook. Inwoners van Moergestel, Heukelom en Oisterwijk hebben laten zien dat ze met elkaar mooie projecten van de grond kunnen tillen.

BIJDRAGEN VOOR PROJECTEN

Om mensen met goede ideeën een extra steuntje in de rug te geven heeft de gemeenteraad voor het lopende kalenderjaar een bedrag beschikbaar gesteld om projecten mogelijk te maken voor en doorinwoners can de gemeente Oisterwijk. MIGO beheert het fonds en keert ieder half jaar ongeveer €23.000,00 euro uit aan de beste initiatieven.

BURGERINITIATIEF

Het Maatschappelijk Innovatiefonds Gemeente Oisterwijk (MIGO) is onafhankelijk en in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat jaarlijks een aantal initiatieven van burgers de kans krijgt om uit te groeien tot sociale projecten waar de inwoners van deze gemeente trots op kunnen zijn.

DOELSTELLING

Het kan gaan om grote en kleine projecten, maar altijd om projecten waar burgers zichzelf voor in willen zetten. De bijdrage uit het fonds is bedoeld om het initiatief op gang te brengen of extra te stimuleren, uiteindelijk moeten burgers en anderen uit de gemeente het zelf kunnen voortzetten.

VOOR WIE

Iedereen die woont in of op een andere manier verbonden is aan de drie kernen van Oisterwijk en het initiatief wil nemen om iets met en voor elkaar te doen wordt uitgenodigd een voorstel voor ondersteuning in te dienen bij het Maatschappelijk Innovatiefonds Gemeente Oisterwijk. De uiterste inzenddatum voor de aanstaande ronde staat op de startpagina.

MOTIVATIE

Laat in uw voorstel zien voor wie u het doet, met welke medeburgers u het project op wilt zetten en vooral ook waarom inwoners van de gemeente Oisterwijk trots kunnen zijn op dit project. De ondersteuning vanuit het fonds is ervoor bedoeld om de motor te laten draaien, waarna het initiatief op eigen kracht verder kan. Het is belangrijk dat het project ook op de langere termijn succesvol is.

AANVRAAGFORMULIER STICHTING MIGO

Instructie bij het invullen van het formulier!

 1. Vóórdat u het formulier invult, maakt u de teksten op in een bestand.
 2. Vervolgens vult u de tekstvelden via ‘kopiëren‘ en ‘plakken‘.
 3. Wilt u ín een tekstveld een ‘enter’ toetsen, gebruik dan de toetsencombinatie ‘shift’ + ‘enter’.
 4. Gebruik de ‘Tab’-toets om naar een volgend invulveld te gaan.

Vul de volgende vragen in:

  Ik geef toestemming mijn gegevens te gebruiken zoals aangegeven in de privacy- & cookieverklaring

  TOELICHTING OP HET AANVRAAGFORMULIER

  1a) Wie zijn de indieners.
  1b) Met wie werkt u nog meer samen in het project. Alle namen van betrokkenen en eventuele organisaties.
  2) Beschrijf uw project en geef daarbij aan:

  a. Voor wie u het project uitvoert: wie worden hier beter van?
  b. Waarom kan de gemeente Oisterwijk trots zijn op dit project?
  c. Hoe voert u het project uit: werkwijze, looptijd, fasen?
  d. Hoe lang duurt het project en voor welke fase heeft u de extra financiering nodig?

  Beschrijf in maximaal 600 woorden uw project.

  LET OP:
  Na maximaal 2 jaar moet u kunnen laten zien wat het project heeft opgeleverd en kunnen aangeven wat het innovatiefonds daaraan heeft bijgedragen.

  3) Geef inzicht in de begroting:

  a. Welke investeringen in geld en menskracht zijn voor het project nodig?
  b. Wie levert deze investering?
  c. Wat is het bedrag dat u nodig heeft uit het Innovatiefonds?
  d. Waar wilt u het bedrag voor gebruiken?

  LET OP:
  €23.000,00 is beschikbaar voor deze ronde. We willen graag meerdere projecten ondersteunen.

  4) Beschrijf waarom u denkt dat dit project, ook als er geen ondersteuning meer is vanuit het Innovatiefonds, kan voortbestaan.

  Aanvullende voorwaarden

  • Het bestuur van het Innovatiefonds zal allerlei activiteiten organiseren om de projecten die ondersteund worden te laten zien aan de burgers van de gemeente. Daarom zullen wij alle projecten die een bijdrage ontvangen uit het Innovatiefonds vragen om, op verzoek, informatie te verschaffen voor evaluatie en communicatie.
  • Het Innovatiefonds wil graag een bijdrage leveren aan het goede verloop. Het gaat immers om innovatieve projecten waarbij vaak niet bij voorbaat valt in te schatten hoe ze precies zullen verlopen. Gedurende de looptijd zullen daarom contactmomenten ingelast worden.
  • Met de indieners van, door het bestuur geselecteerde, projecten worden afspraken gemaakt over de betalingstermijnen voor het project.
   Het fonds heeft het recht om in geval van bijzondere omstandigheden een deel van het bedrag niet uit te keren.
  • In de begroting kan de nadruk niet liggen op het vergoeden van salaris.
   Over de uitslag of besluiten van het bestuur van de stichting MIGO kan geen beroep en/of bezwaar worden aangetekend.
  MIGO Oisterwijk - decoratie logo